Algemene gebruiksvoorwaarden

Versie: 01.01.2023

Deze website wordt beheerd door Arvesta Belgium BV, met ondernemingsnummer 0734.562.390 met maatschappelijke zetel te 3012 Wilsele (Leuven), Aarschotsesteenweg 84, hierna genoemd “ARVESTA”.

De gebruiksvoorwaarden van deze website vindt u hieronder in detail.

Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

Bent u het niet eens met deze gebruiksvoorwaarden? Dan vragen we u om de website te verlaten.

De inhoud van de website

ARVESTA stelde de inhoud van deze website met de grootste zorg samen. Echter, ARVESTA kan niet garanderen dat de inhoud van de website helemaal juist, actueel en volledig is. Ook staan we niet in voor eventuele fouten of storingen in de werking van de website.

Wordt er op de website verwezen naar producten of diensten? Dan is dat geen garantie dat we dat product of die dienst ook verkopen of leveren. De vermeldingen op de website zijn louter informatief.

Voor zover wettelijk toegestaan, zijn ARVESTA en de bedrijven die aan ons gelinkt niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het gebruik van de website. Hetzelfde geldt voor bezoeken van andere webpagina’s, die aan de website gekoppeld zijn.

Wij zijn dus o.a. niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit:

● handelingen die ingegeven zijn door informatie die u vindt op deze website

● storingen in het gebruik van de website, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software.

● onjuiste, onvolledige of niet-actuele informatie

● het gebruik van websites, waarop u via een link op de website terechtkomt.

● inhoud van eventuele off-site pagina's of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid zijn van deze website.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten van deze website behoren toe aan ARVESTA of aan de bedrijven die aan ons gelinkt zijn. Of ze werden opgenomen met de toestemming van de eigenaar.

Die intellectuele eigendomsrechten omvatten ook de auteursrechten en/of merkrechten op alle teksten, foto’s, tekeningen, logo’s, beeld- en geluidsmateriaal, software en andere materialen waar een intellectueel eigendomsrecht op zou kunnen zitten.

Het is verboden om geheel of delen van de inhoud van deze website te gebruiken, zonder dat u daarvoor expliciete en schriftelijke toestemming kreeg van ARVESTA .

U mag, na de verkregen toestemming, informatie van de website enkel overnemen voor informatieve, niet-commerciële en persoonlijke doeleinden. Onder ‘overnemen’ verstaan we: een gedeelte van de website printen, downloaden of verspreiden.

Opgelet: U bent wel verplicht om in alle kopieën de volgende vermelding op te nemen:

‘Copyright©ARVESTA. Alle rechten voorbehouden’. Twijfelt u of uw gebruik van de informatie aan deze voorwaarde voldoet? Mail uw vraag dan naar legal@arvesta.eu.

Externe links van op de website

Deze website linkt naar andere webpagina’s, als aanvulling op onze eigen informatie. Dat gebeurt bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button. ARVESTA heeft niet noodzakelijk een band met deze sites of met de eigenaars ervan. We zijn dus ook niet verantwoordelijk voor deze andere webpagina’s, noch voor de informatie die u erop vindt.

Vragen en klachten

ARVESTA wil dat uw websitebezoek vlekkeloos verloopt. Heeft u dus een vraag of een klacht over de website? Neem dan zeker contact op met ARVESTA via het contactformulier.

Ter aanvulling

ARVESTA heeft het recht om op elk moment wijzigingen en correcties aan te brengen op de website en/of in de gebruiksvoorwaarden ervan. Dat mag zonder voorafgaande kennisgeving.

Zowel het gebruik van de website als de gebruiksvoorwaarden vallen onder de Belgische wetgeving. Eventuele geschillen in verband met deze website worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Leuven.